açıklama

Yapı Kullanma

 

YAPI KULLANMA İŞLEMLERİ

Müracaat Esnasında İstenen Evraklar

1. İnşaat Ruhsatı

2.  Tapu fotokopisi

3.  Dilekçe

 

Müracaat Esnasında İstenen Evraklar ( Yapı Denetimli)

1.  Dilekçe (bina sahibi ve yapı denetim firmasının)

2.  Yapı Ruhsatı (Yeni yapı, Tadilat)

3.  Son Tarihli Tapu fotokopisi

4.  İş bitirme tutanağı (3 nüsha)

5.  %95 seviye tespit tutanağı

6.  TSE Belgesi (Yangın kapıları)

7.  Vaziyet planı

8.  Bağımsız bölüm planları

9.  Enerji kimlik kartı

10. 4 cepheden fotoğraf (doğu-batı , kuzey-güney)

11. Yangın yönetmeliği uygunluk kontrol tutanağı

12. Beton numuneleri

13. Beton döküm, kalıp donatı tutanakları

14. İç duvar kontrol tutanakları

15. Duvar ve doğrama imalat kontrol tutanakları

16. Çatı konstrüksiyonu ve çatı örtüsü kontrol tutanakları

17. Elektrik ana pano kontrol tutanakları

18. Elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı

19. Elektrik temel topraklama tutanağı

20.  Isı yalıtım ve su yalıtım

21.  Pis su yalıtım ve sızdırmazlık

22.  Temiz su basıncı

23.  Mekanik tesisat

24.  T.S.E.belgeleri

 

NOT: Bloklu görevlerde tek dilekçe verilecek. Her blok için ayrı dosya hazırlanacak.

 

Kontrolden Sonra İstenen Belgeler

Yapı Kullanma Verilebilmesi İçin;

1.  Yapı kullanmaya esas aplikasyon krokisi

2.  SGK kurumundan ilişiğinin kesilmesi

3.  Vergi dairesinden ilişik kesilmesi

4.  Yapı kullanma harcı Belediye gelir müdürlüğüne ödenir.

5.  Dolaşma Evrağı: Belediye birimleri ( Fen İşleri , su ve kanal bağlantıları, Mali hizmetlerden ilişiklerin kesilmesi, park ve bahçeler müdürlüğünden varsa peyzajın onaylanması, ısı yalıtım ve asansör kontrolleri) , Telekom’dan kontrol, İl sağlık Md.den onay ve inşaatın mimar, inşaat müh., elektrik müh., makine müh. den onay

6.  Sığınak raporu (sığınak olan binalarda)

7. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge müdürlüğünden olur yazısı (Anıtlarla ilgili binalarda)

 

Yapı Denetimli Olmayan Binalar İçin;

1.  Enerji kimlik kartı

2.  Vaziyet planı

3.  Bağımsız bölüm planları

4.  2002 Nisan ayından sonraki ruhsatlı binalardan beton numune analiz raporları

TOPRAK VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  

 1.  İlk ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl sürenin geçmemiş olması
 2.  İlgili parselde hafriyat yapıldığına dair resim
 3. Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi
 4. Yapı ruhsatlarının asıl tüm  nüshaları

 

TEMEL VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  

 1.  İlk ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl sürenin geçmemiş olması
 2. Tiski kanal kot tutanağı
 3.  Hafriyat izin belgesi
 4.  Yapı ruhsatlarının asıl tüm nüshaları
 5.  Aplikasyon belgesi
 6.  Temel vize ücretinin yatırıldığına dair makbuz

 

SU BASMAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  

 1.  Yapı ruhsatlarının asıl tüm nüshaları
 2.  Kontör gabari inşaat aplikasyon belgesi

 

Hafriyat yoksa olmadığına dair yapı denetim firmasından alınan yazı;  yapı denetimsiz yapılar için proje müellefinden  alınan yazı. Temel ve subasman aynı seviyedeyse temel vize için gerekli evraklar geçerlidir.

 

 


AÇIK KAPIPROJELERTRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİE-BELEDİYE
TRABZON VALİLİĞİSıfır Atık Projesi2024 Yılı Gelir TarifesiEmlak Rayiç Değerleri
Kent RehberiPlan Askı PanosuİMAR PLANI (1/1000)Vefat Edenler
Adres :Pazarkapı Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:98
ORTAHİSAR-TRABZON / TÜRKİYE
© Trabzon Ortahisar Belediyesi | Bütün Hakları Saklıdır.