MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 

- AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

03/07/2017 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Toklu Mahallesi, 1989 ada, 3 No.lu parselle ilgili müzakere.

2- Toklu Mahallesi, 2918 ada, 18 No.lu parselle ilgili müzakere.

3- Konaklar Mahallesi 175 ada 16 No.lu parselle ilgili müzakere.

4- 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi 2366 ada 376 No.lu parselle ilgili müzakere.

5- Yalıncak Mahallesi 132 ada 92 No.lu parselle ilgili müzakere. 

İHALE DUYURULARI