MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

01/11/2018 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

  1- Ortahisar Belediyesine ait muhtelif parkların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

2- Soğuksu Mahallesinde yapılacak olan park sahası projesi ile ilgili müzakere.

3- Cumhuriyet Mahallesi, 38 pafta, 202 ada, 53 ve 123 No.lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

4- Pelitli Mahallesi, 455 ada, 7 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi. 

İHALE DUYURULARI