MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 AÇILIŞ

 YOKLAMA

 BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

02/09/2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Ortahisar Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının müzakeresi.

2- Çukurçayır Mahallesi, 290 ada, 7 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

3- Kalkınma Mahallesi, 683 ada, 60 No.lu parselle ilgili müzakere.

4- Ortahisar İlçesi, 1/1000 ölçekli 2. Etap revizyon ve ilave imar planı ile ilgili müzakere.

5- Üniversite Mahallesi, 1009 No.lu parselde bulunan taşınmaza ait devir ve protokol işlemleriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda müzakere.

İHALE DUYURULARI