MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

   AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

04/11/2019 TARİHİNDE SAAT 14:00’DE YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Boztepe Mahallesi 504 ada, 15 No.lu parsel , 426 ada, 5 No.lu parsel, 504 ada 3 No.lu parsel, 504 ada 16 No.lu parsel, 2365 ada 416 No.lu parselleri kapsayacak olan “Seyr-i Şehir ve Boztepe Kültür Rotası” projesi kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin müzakeresi.

2- “Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Ticaret ve Konut Alanı” inşaatı İşinin tamamlanmasında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin müzakere.

3- Trabzonspor sevgisinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına “Trabzonspor Marşı Beste Yarışması” ile ilgili müzakere.

4- Kemerkaya Mahallesi, 48 pafta, 273 ada, 49 No.lu parselle ilgili müzakere.

5- Kemerkaya Mahallesi, 269 ada, 29 No.lu parselle ilgili müzakere.

6- Akyazı Mahallesi, 367 ada, 1 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

7- Belediye meclisinin 06.02.2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

8- İnönü Mahallesi, 1191 ada , 122 No.lu parselle ilgili müzakere. E-İ

İHALE DUYURULARI