MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

- AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI 06/05/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00 'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- 2018 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçiminin Müzakeresi.

3- Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Sanayi Mahallesi Anadolu Bulvarı İpekyolu sanayi sitesi, 1623 ada 1 No.lu parselde bulunan 45 No.lu bağımsız bölüm galerili dükkan niteliğindeki taşınmazın, satışının müzakeresi.

4- Kutlugün Mahallesi, 103 ada, 1 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

5- Bahçecik Mahallesinde 1 adet trafo yerinin imar planına işlenmesi ile ilgili müzakere.

6- Ortahisar Belediye sınırları içerisinde yer alan Zafer Mahallesinin kaldırılarak sınırları ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sınırlarına katılması ile ilgili müzakere. 

İHALE DUYURULARI