MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 

06.01.2020  Tarihli Saat 14:00'da Yapılacak Olan Meclis Gündemi

1-Denetim Komisyonuna üye seçimi
2- 2020 yılı için Meclis tatil ayının belirlenmesi
3- Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi
4- Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin
belirlenmesi.
5-1 Nolu Beşi rli Mahallesi, G43A04A1C pafta, 3772 ada, 3 No lu parselle
ilgiIi plan değişikliğinin müzakeresi
6- Iskenderpaşa Mahallesi, l328 ada,52 No,1u parselle ilgili müzakere
7- Akoluk Mahallesi,302 ada,2 No.1u parselle ilgili müzatere
8- 2 No.1u Beşirli Mahallesi, 3626 ada, 9 No.1u parselle ilgili müzakere
9-İnönü Mahallesi ll9l ada l22 nolu parse|le ilgiIi müzakere

İHALE DUYURULARI