MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

04/12/2017 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

1- Ödenek aktarmasının görüşülmesi.

2- Karşıyaka Mahallesi, 1812 ada, 1 No.lu parsel ile 1813 ada, 2 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

3- Pelitli Mahallesi, 150 ada, 10 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

4- Pelitli Mahallesi, 146 ada, 6 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

5- Çukurçayır Mahallesi, 288 ada, 11 ve 14 No.lu parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.

İHALE DUYURULARI