MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

- AÇILIŞ

- YOKLAMA

- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

02.04.2018 TARİHİNDE SAAT 13:30'DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

 • 1- Encümen Üyesi Seçimi hakkında müzakere.
 • 2- İmar Komisyonuna Üye Seçimi hakkında müzakere.
 • 3- Plan Bütçe Komisyona Üye Seçimi hakkında müzakere.
 • 4- Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonuna üye seçimi hakkında müzakere.
 • 5- Kadın Erkek Eşitlik Komisyonuna üye seçimi hakkında müzakere.
 • 6- Ortahisar Belediyesinin 2017 Yılına ait Faaliyet Raporunun müzakeresi.
 • 7- Pelitli Mahallesinde, mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait olan, 477 ada, 1 parsel numarasındaki 6 adet işyerinin satışının müzakeresi.
 • 8- Pelitli Mahallesinde, mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait olan, 474 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 2.714,82 m² yüzölçümlü, arsa niteliğinde taşınmazın satışının müzakeresi.
 • 9- Kemerkaya Mahallesi, 270 ada, 4 No.lu parselle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi.
 • 10- İnönü Mahallesi, 984 ada, 112 No.lu parselle ilgili müzakere.
 • 11-Ortahisar İlçesi, Çağlayan, Çağlayan/Güney ve Armutlu Mahallelerinde kadastro çalışmalarında bilirkişi belirlenmesinin müzakeresi.

İHALE DUYURULARI