MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

AÇILIŞ
- YOKLAMA
- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI
03/09/2018 TARİHİNDE SAAT 13:30’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM:
1- 1 No.lu Bostancı Mahallesi, G43B01A3A pafta, 443,1246,1281,1282 ve 1283 No.lu
parsellerle ilgili plan değişikliğinin müzakeresi
2- Soğuksu Mahallesi, G43A04B2C pafta, 2840 ada, 3 No.lu parselle ilgili plan
değişikliğinin müzakeresi.
3- İnönü Mahallesi, 737 ada, 104 No.lu parselle ilgili müzakere.
4- Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 58 sayılı, Üniversite Mahallesi, 3632 ada 1
No.lu parselle ilgili kararın iptal edilmesi ile ilgili müzakere.
5- 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi, 2432 ada, 153 No.lu parselle ilgili müzakere.
6- Toklu Mahallesi, F43D24C4C pafta, 2130 ada, 7,8,9 ve 16 No.lu parsellerle ilgili
müzakere.
7- Yalıncak Mahallesi, G43B02A3A-A3B pafta, 122 ada 105 No.lu parselle ilgili plan
değişikliğinin müzakeresi.

İHALE DUYURULARI