İÇ KONTROL EYLEM PLANI

Trabzon Ortahisar Belediyesi eylem planı

Trabzon Ortahisar Belediyesi iç kontrol eylem planı hazırlanmaktadır.

İHALE DUYURULARI