Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI  ektedir.

çağrı ilanı..docx

26 Şubat 2019
İHALE DUYURULARI