On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi

2019-2023 yıllarını kapsamak üzere 11. Kalkınma Planı hazırlıkları başlamış olup Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine görüş ve önerileriyle dahil olması için anket çalışması başlatılmıştır. Söz konusu ankete, http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden ulaşabilirsiniz.

13 Şubat 2018
İHALE DUYURULARI